Danh sách King Ball?Wu Lei Sun Xingzheng được chọn là đội hình tốt nhất Situs Live Score Bola

Danh sách King Ball?Wu Lei Sun Xingzheng được chọn là đội hình tốt nhất trong năm ở châu Á [Situs Live Score Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 23 tháng 12: Liên đoàn Lịch sử bóng đá quốc tế đã công bố 11 người giỏi nhất ở châu Á vào năm 2020, Wulei đã bắt tayvới mặt trời Xingzheng được chọn