Champions League-Levan Shuangxiang Sanen God Fairy Bayer Bayern 5-0 Chiến thắng trước Kyiv Link Bola Live

Champions League-Levan Shuangxiang Sanen Fairy Ball Bayern đã giành chiến thắng 5-0 trước Kievroto [Link Bola Live]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 9Champions Leaguecontinue trong vòng thứ hai của vòng bảng. Trong nhóm E, Virtue